RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn API för SSD
Beskrivning API för att göra uttag ur Sveriges Statistiska Databaser
Villkor för nyttjande Öppen tjänst för allmänheten. Villkor för tjänsten finns beskrivna på SCB:s webbplats.
Status En version 1.0. Ev kommande releaser kommer informeras om på SCB:s webbplats.
Nyckelord
Tillgänglighet Tjänsten är åtkomlig 24-7, support ges dock på dagtid.
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet Registrering behövs ej
URI http://api.scb.se/OV0104/v1/doris
URI test http://apitest.scb.intra/OV0104/v1/doris/sv/ssd
URI info http://api.scb.se/ - Redirectar till -> http://www.scb.se/api
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2013-10-02
Senaste uppdaterad 2014-04-01
Organisation
Organisations namn Statistiska centralbyrån
E-post
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
Ägare
Lena Gustafsson
lena.gustafsson@scb.se
Kommunikationsprotokoll
REST
REST