RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Hämta trafikföreskrifter
Beskrivning Tjänsten "Hämta trafikföreskrifter" används för att hämta information om föreskrifter som är publicerade i Svensk Trafikföreskriftssamling
Villkor för nyttjande
Status I drift
Nyckelord Trafikföreskrifter, trafikregler
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt, dock support endast under kontorstid
Tjänstens version 2.6.5
Inloggning och behörighet
URI .
URI test
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/RDT-digitala-trafikforeskrifter/Komma-igang-med-RDT/Teknisk-information/
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2013-12-03
Senaste uppdaterad 2013-12-03
Organisation
Organisations namn Transportstyrelsen
E-post kontakt@transportstyrelsen.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
.
. .
.
rdt@transportstyrelsen.se
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP