RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn STRADA - Inrapportering av olyckor i vägtransportsystemet från Polis och sjukvård.
Beskrivning STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition. STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet.
Villkor för nyttjande http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/Hur-far-man-tillgang-till-data-fran-STRADA/
Status I drift
Nyckelord
Tillgänglighet Dygnet runt
Tjänstens version 3.3.0
Inloggning och behörighet
URI .
URI test
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2013-12-03
Senaste uppdaterad 2013-12-03
Organisation
Organisations namn Transportstyrelsen
E-post kontakt@transportstyrelsen.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
Förvaltningsledare
Stefan Johansson
010-49 558 60
stefan.johansson@transportstyrelsen.se
KommunikationsprotokollDet finns inga kommunikationsprotokoll associerade med denna tjänst