RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn STRADA - Uttag av olycksdata gällande olyckor i vägtransportsystemet av olika aktörer som t.ex. land
Beskrivning STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition. STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Alla Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet. STRADA är ett så kallat GIS-baserat system, vilket innebär att man i hög utsträckning använder sig av ett kartverktyg som nyttjas såväl vid registrering som vid analys av skade- och olycksdata. Med stöd av informationen i STRADA kan bland annat landets väghållare m.fl. bedriva trafiksäkerhetsarbete på de platser där STRADA registrering sker. Statistiken får man fram genom ett verktyg, uttagswebben, som utvecklats för att stödja det lokala trafiksäkerhetsarbetet.
Villkor för nyttjande http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/Hur-far-man-tillgang-till-data-fran-STRADA/
Status I drift
Nyckelord
Tillgänglighet Dygnet runt
Tjänstens version 3.3.0
Inloggning och behörighet
URI .
URI test
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2013-12-03
Senaste uppdaterad 2013-12-03
Organisation
Organisations namn Transportstyrelsen
E-post kontakt@transportstyrelsen.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
Förvaltningsledare
Stefan Johansson
010-49 558 60
stefan.johansson@transportstyrelsen.se
KommunikationsprotokollDet finns inga kommunikationsprotokoll associerade med denna tjänst