RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Sök körkortsuppgifter
Beskrivning Tjänst som används för att kontrollera om ett körkort är giltigt. Som inparameter anges körkortsinnehavarens personnummer och datum då körkortet upphör att gälla.
Villkor för nyttjande Tjänsten tillhandahålls till användare vilken medges sådan direktåtkomst som avses i 8 § i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Status I drift
Nyckelord Körkort, giltighet, kontroll, behörighet
Tillgänglighet Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar förutom vid förannonserade servicefönster 1 gång per månad
Tjänstens version .
Inloggning och behörighet Lämnas efter godkänd ansökan
URI Lämnas efter godkänd ansökan
URI test Lämnas efter godkänd ansökan
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Vagtrafikregistret/Direktanmal-och-sok-i-vagtrafikregistret/Ansok-om-att-soka-uppgifter-i-vagtrafikregistret/Vem-kan-ansluta-sig/
URI deskriptor Lämnas efter godkänd ansökan
URI schema Lämnas efter godkänd ansökan
Skapades 2014-03-27
Senaste uppdaterad 2014-03-27
Organisation
Organisations namn Transportstyrelsen
E-post kontakt@transportstyrelsen.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
.
. .
.
kontakt@transportstyrelsen.se
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP