RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Myndighets CA
Beskrivning IT tjänst som Försäkringskassan levererar för att kunna ge ut certifikat på smart card för att möjliggöra inloggning till myndighetens egna domän. Tjänsten erbjuder även ett signeringscertifikat för möjlighet att signera t.ex. Word eller PDF dokument. Möjlighet finns att ladda ned s/mime och andra typer av certifikat som t.ex. servercertifikat. Just nu används denna tjänst av Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden, Pensionsmyndigheten, Statens servicecenter och Servicekontoren.
Villkor för nyttjande Tjänsten är i huvudsak framtagen för att nyttjas av myndigheter.
Status I drift
Nyckelord
Tillgänglighet
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet
URI http://www.myndighetsca.se/
URI test
URI info
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2014-06-27
Senaste uppdaterad 2014-06-27
Organisation
Organisations namn Försäkringskassan
E-post huvudkontoret@forsakringskassan.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
KAM
Magnus Albonius
070-699 76 53
magnus.albonius@forsakringskassan.se
KommunikationsprotokollDet finns inga kommunikationsprotokoll associerade med denna tjänst