RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)
Beskrivning SSBTEK står för Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt bistånd. SSBTEK är en tjänst som anropar två eller flera underliggande bastjänster. Syftet är att användaren bara ska behöva ställa en fråga till ett ställe, för att sedan få ett samlat svar från två eller flera underliggande bastjänster. För att kunna använda Tjänsten krävs ett så kallat användargränssnitt. SSBTEK möjliggör för användaren att på ett effektivt och rättssäkert sätt inhämta information man behöver från myndigheter/organisationer i sin handläggning. Följande informationsägare och bastjänster är anslutna till den sammansatta bastjänsten: Arbetsförmedlingen - AFLI, A-kassorna: Unemploymentbenefit, CSN: Kommunfråga, Försäkringskassan: LEFI Online, Pensionsmyndigheten: LEFI Online, Skatteverket: Beskattningsuppgifter Sveriges kommuner och landsting (SKL) är ansvarig färdledande förvaltare för tjänsten medan Försäkringskassan ansvarar för drift och teknisk förvaltning av tjänsten.
Villkor för nyttjande I dagsläget är tjänsten endast tillgänglig för socialnämnder och verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd
Status I drift
Nyckelord Sammansatt bastjänst, SSBTEK, Arbetsförmedlingen, A-kassorna, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndig
Tillgänglighet måndag-fredag (vardagar) 07.00 - 19.00
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet Identifiering av konsument görs med klientcertifikat från Steria och tjänsten använder servercertifikat från Steria.
URI www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek
URI test
URI info
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2014-06-27
Senaste uppdaterad 2014-06-27
Organisation
Organisations namn Försäkringskassan
E-post huvudkontoret@forsakringskassan.se
Kontakter
Roll
Namn
Telefon
E-post
.
* *
registeruttag@forsakringskassan.se
Kommunikationsprotokoll
SHS
SHS
Web Services
Web Services
SSEK
SSEK