RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Parkeringsanmärkning
Beskrivning 1. Presentation av bild på parkeringsanmärkning som finns knutet till OCR-nummer. Sökning sker med OCR-nummer som inparameter. 2.Undanröjning av en P-anmärkning. Operationen tar in ett komplett OCR-nummer som identitet på den P-anmärkning som ska undanröjas. Om angivet OCR-nummer har felaktigt format eller om det inte finns någon (icke-undanröjd) P-anmärkning med angivet OCR-nummer i P-anmärkningssystemet så returneras ett fel tillbaka till anropande system. 3.Parkeringsanmärkningsinformation (2 sökmöjligheter) 4. En webbtjänst dit handatorsystemen kan skicka information om utfärdade p-anmärkningar och begära uppföljning
Villkor för nyttjande Kommuner som beslutat att ansluta sig till Transportstyrelsens uppdrag att driva in parkeringsanmärkningsavgifter.
Status Tjänsten kommer att vara tillgänglig fr.o.m. december 2014
Nyckelord Parkeringsanmärkning
Tillgänglighet Tjänster finns tillgängliga dygnet runt alla dagar förutom föranonserade servicefönster en gång per månad.
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet Lämnas efter godkänd ansökan
URI .
URI test
URI info
URI deskriptor
URI schema
Skapades 2014-09-15
Senaste uppdaterad 2014-09-15
Organisation
Organisations namn Transportstyrelsen
E-post kontakt@transportstyrelsen.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
KommunikationsprotokollDet finns inga kommunikationsprotokoll associerade med denna tjänst