RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Anmälan till vägtrafikregistret
Beskrivning Anmälan sker med registreringsnummer som inparameter. Det finns möjlighet att anmäla diverse förändringar på fordon i VTR. Det kan handla om ägarbyte, påställning, avställning , avregistering och efterkontroll hos verkstad.
Villkor för nyttjande Tjänsten tillhandahålls via, en av Transportstyrelsen godkänd, informationsförmedlare, till användare vilken medges sådan direktåtkomst som avses i 8 § i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Status I drift
Nyckelord
Tillgänglighet
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet
URI Lämnas efter godkänd ansökan
URI test Lämnas efter godkänd ansökan
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Vagtrafikregistret/Direktanmal-och-sok-i-vagtrafikregistret/Ansok-om-direktanmalan-till-vagtrafikregistret/
URI deskriptor Lämnas efter godkänd ansökan
URI schema Lämnas efter godkänd ansökan
Skapades 2015-04-21
Senaste uppdaterad 2015-04-21
Organisation
Organisations namn Transportstyrelsen
E-post kontakt@transportstyrelsen.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
KommunikationsprotokollDet finns inga kommunikationsprotokoll associerade med denna tjänst