RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
Topografisk webbkarta CCBY från Lantmäteriet
RSS-Feed Ändrade tjänster
2016-11-08
Byggnad Direkt
Version: v2.0 Status: i drift
2016-11-08
Referens Uppslag Adress
Version: v2.0 Status: i drift
2016-11-08
Belägenhetsadress Direkt
Version: v4.0 Status: I drift

Välkommen till E-delegationens tjänstekatalog!


Tjänstekatalogens syfte är att bidra till ökad återanvändning av information i offentlig sektor. I katalogen hittar du information om maskinella gränssnitt och kontaktuppgifter för att snabbt kunna komma igång med återanvändning av information i utvecklingen av din tjänst. Genom att återanvända information som redan samlats in bidrar du till enklare e-tjänster för privatpersoner och företag. För att använda respektive tjänst kontaktar du organisationen som förvaltar tjänsten.

Tjänstekatalogen är även en del i arbetet med ett nationellt ramverk för interoperabilitet.

Har din organisation tjänster som är under utveckling eller i produktion och vill publicera dessa i tjänstekatalogen? Ta kontakt med oss eller följ instruktionerna här.

Vanliga frågor och svar se tjänstkatalogens FAQ.